1278

De Sint-Janskerk werd in de dertiende eeuw (of eerder) gebouwd als hofkapel binnen het hofcomplex van de Heren van der Goude waarvan verder een woonhuis en een vluchtburg deel uitmaakten. De hofkapel was in baksteen opgetrokken en bestond uit één ruimte zonder zijbeuken. Deze kapel stond tussen de huidige toren en het punt waar de kerk tegenwoordig verbreedt. Van deze kapel is in de huidige kerk niets meer zichtbaar.
In 1278 kreeg de hofkapel de functie van parochiekerk.