1300

Rond 1300 werd de kapel vergroot met twee zijbeuken. Van deze uitbreiding is één kapiteel bewaard. Dat kapiteel bevindt zich rechts van het orgel tegen de voorgevel van de noordelijke zijbeuk.