1485

In 1485 werd dit gevolgd door de bouw van het huidige koor met omgang en een lichtbeuk.
Na de voltooiing van het koor besloot men om de buitenste, nog maar veertig jaar oude zijbeuken grootscheeps te verbouwen tot dwarskapellen met topgevels. Daarbij liet de bouwmeester tussen de binnenste en buitenste zijbeuken, telkens de tweede zuil vervallen. Daarmee ontstond tussen de oude zijbeuken en de dwarskapellen de huidige brede boogmaat.