1600 – 1700

In de zeventiende en achttiende eeuw werd vooral gewerkt aan de inrichting.