1676

Vervanging van de oude beiaard door een Hemony-klokkenspel