1759

Aanbrengen van houten tongewelven, in 1761 gereed