1775

Bouw koorkansel of academische katheder, thans opgesteld in het zuider-transept