1781

Aanbrengen van een koperen koorhek, afgewerkt in 1782