1936

Restauratie van de ramen gereed, herdacht op de tentoonstelling in 1938.
Oprichting Stichting Fonds Goudse Glazen