GEANNULEERD Goudse Glazenlezing 2020 | door prof. dr. Xander van Eck

Zaterdag 3 oktober, 13:00 uur

Vanwege beperkingen als gevolg van nieuwe overheidsregels om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, hebben wij moeten besluiten om de Goudse Glazenlezing te annuleren. Het is onze intentie om de lezing door professor Van Eck, samen met de feestelijke uitreiking van het Canonschildje, in betere tijden alsnog te laten plaatsvinden.

Op zaterdag 3 oktober wordt in de Sint-Jan de Goudse Glazenlezing gehouden. In deze  jaarlijkse lezing worden de beroemde gebrandschilderde glas-in-lood ramen van de kerk steeds vanuit een ander gezichtspunt belicht.
Dit jaar zal de lezing worden verzorgd door prof. dr. Xander van Eck, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de faculteit Beeldende Kunst en Design van Izmir University of Economics. Hij zal deze middag toelichten hoe protestants Gouda zich de katholieke glazen toe-eigende. Tevens zal de lezing de officiële presentatie zijn van zijn nieuw verschenen boek ‘The Gouda Windows (1552-1572) Art and Catholic Renewal on the Eve of the Dutch Revolt’

Gouda is terecht trots op de Goudse Glazen, en het gegeven dat de meeste werden gemaakt voor katholieke opdrachtgevers is nu iets waar niemand meer van wakker ligt. Maar het blijft toch verwonderlijk dat ze de beeldenstorm en de daaropvolgende periode van de Opstand en de Tachtigjarige Oorlog ongeschonden hebben overleefd.

Xander van Eck zal in zijn lezing laten zien dat het nieuwe protestantse stadsbestuur en de kerkelijke gemeente zich wel degelijk ongemakkelijk moeten hebben gevoeld bij sommige aspecten van het overgeërfde kunstbezit, getuige een reeks ingrepen aan het eind van de zestiende en in de zeventiende eeuw.


Programma

13:00   inloop

13:30   opening door Marijke Heslenfeld, voorzitter Stichting Goudse Sint-Jan

13:35   aanvang lezing prof. dr. Xander van Eck. Vanwege reisbeperkingen tussen Turkije en Nederland als gevolg van Covid-19, zal de lezing eerder worden opgenomen en via een groot scherm in de koorkerk zijn te volgen. Voor de vragen en antwoorden wordt gebruik gemaakt van videoconferencing.

14:30   muzikaal intermezzo door leden van Flutamuze

14:45   toetreding van de Sint-Jan tot de Canon van Nederland: Teus Eenkhoorn, directeur-bestuurder van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, overhandigt het Canonschild

15:00   einde van de bijeenkomst. Vanwege de extra strenge veiligheidsmaatregelen die voor onze regio gelden, kunnen wij u helaas geen drankje aanbieden.

16:00   zaterdagmiddagconcert: Flutamuze speelt werken van Telemann, Rameau, Scarlatti en Dowland

E3Media Invisible Dot

alle concerten en evenementen