Goudse Glazenlezing | door prof. dr. Xander van Eck

Zaterdag 3 oktober, 13:00 uur

In deze jaarlijkse lezing worden de beroemde gebrandschilderde glas-in-lood ramen van de kerk steeds vanuit een ander gezichtspuntpunt belicht. Dit jaar zal de lezing worden verzorgd door prof. dr. Xander van Eck, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de faculteit Beeldende Kunst en Design van Izmir University of Economics. Hij zal deze middag toelichten hoe protestants Gouda zich de katholieke glazen toeëigende. Tevens zal de lezing de officiele presentatie zijn van zijn nieuw verschenen boek ‘The Gouda Windows (1552-1572) Art and Catholic Renewal on the Eve of the Dutch Revolt’

Ook zal deze middag de Sint-Jan feestelijk toetreden tot het Canonnetwerk.

Voor deze lezing is aanmelden verplicht.

alle concerten en evenementen