Groot onderhoud hoofdorgel

oktober-december 2022

Het hoofdorgel in de Goudse Sint-Janskerk is toe aan de vervolgfase van het groot onderhoud. De eerste fase, uitgevoerd tussen januari – april 2020 door orgelbouwer Gebr. Van Vulpen, betrof de speel- en registermechanieken. Van oktober – december 2022 wordt er vooral gewerkt aan de balgen (windvoorziening) en het pijpwerk van de Prestant 16’ van hoofdwerk en pedaal in het orgelfront.

Het hoofdorgel beschikt over acht balgen (de longen van het orgel), waarvan er drie op zeer korte termijn in goede staat worden gebracht om het orgel weer optimaal te laten functioneren. De huidige situatie van het leer van de balgen is dermate slecht dat er veel lekkage optreedt. Het was te riskant om de restauratie van de eerste drie balgen nog langer uit te stellen. Het werk is gecompliceerd vanwege de grootte en het gewicht van de balgen en het feit dat deze in een houten frame liggen opgesteld in een grote gesloten balgenkamer. 

Het belangrijkste pedaalregister, de Prestant 16’, is met zijn grote pijpen goed zichtbaar in de hoofdkas van het front. Deze grote pijpen laten zich momenteel niet of nauwelijks horen. Een monumentaal orgel dat zo intensief in gebruik is voor kerkdiensten en concerten verdient een optimaal functionerende Prestant 16’ met voldoende draagkracht. De luchttoevoer naar de pijpen zal worden verbeterd en van een groot aantal pijpen wordt de kern (spitse onderzijde) gecontroleerd en zonodig vernieuwd. Voor het hele project treedt ir. H. Kooiker op als de orgeladviseur.  

Dit mooie project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid-Holland, de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel, Kerkbeheer Gouda, organisten en pianisten van PKN Gouda en door middel van adoptie van orgelpijpen, amateur orgelbespelingen en giften en donaties van veel particulieren binnen en buiten Gouda.

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met:
Dick den Hertog | Voorzitter Commissie orgel- en pianozaken; e-mail: dickdenhertog@tiscali.nl
Gerben Budding | Kerkmusicus en stadsorganist; e-mail: gerben.budding@hotmail.com

 

alle concerten en evenementen