Lezing | Roemruchte Gouwenaars op zee

Zaterdag 31 oktober 2020

GEANNULEERD

Roemruchte Gouwenaars op zee Admiraal Jan den Haen en kapitein Roemer Vlacq

Het markante Admiraalshuis aan de Turfmarkt werd in de zeventiende en achttiende eeuw bewoond door admiraal Jan den Haen en viceadmiraalAdriaan Roemer Vlacq. Laatstgenoemdewas een kleinzoon van Roemer Vlacq, een tijdgenoot van Jan den Haen. In de Hollandse Oorlog die begon in Rampjaar 1672 voeren Den Haen en Vlacq in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam zij aan zij met Michiel de Ruyter bij de bekende zeeslagen van Solebay en Schooneveld.

De Stichting Goudse Sint-Jan en de Historische Vereniging Die Goudebesteden in een symposium aandacht aan het leven van deze zeevarende Gouwenaars. Nadat de Staten-Generaal een verbod afkondigden op een praalgraf voor Den Haen werd hij sober begraven in de Sint-Janskerk in Gouda, een eenvoudig grafbord herinnert hieraan.

Het leven en werkvan deze roemruchte Gouwenaars wordt toegelicht door maritiem historicus dr. Marc van Alphen, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Hierbij zal, gelet op het thema van de Maand van de Geschiedenis(Oost/West), speciale aandacht zijn voor de bescherming van de handelsstromen tussenOost en West-Europa, en voor de expedities van Vlacq naar de Caraïbische Zee.

Kapitein ter zee b.d. Frank Marcus zal de recente geschiedenis van de Koninklijke Marine toelichten, en daarbij zowel de Koude Oorlog met de communistische Sovjet-Unie als het begin van de eenentwintigste eeuw aan bod laten komen. Zo was de marine eerder dit jaar in het kader van een Europese veiligheidsmissie met Zr.Ms. De Ruyter actief in de Straat van Hormuz.

Na afloop van beide lezingen is er de gelegenheid om een of beide sprekers een vraag te stellen, en om de overeenkomsten en verschillen tussen de beide onderwerpen nader te bespreken.

Praktisch

Het symposium vindt plaats op zaterdag 31 oktober van 14.00 tot ca. 15.30 in de Goudse Sint-Jan. Voor het bijwonen van het symposium volstaat de aanschaf van een entreekaart voor de Sint-Jan. De Sint-Jan is gratis te betreden met o.a. een Museumkaart of Rotterdampas.

Reserveren is niet nodig, maar mogelijk is het maximale aantal bezoekers beperkt vanwege maatregelen tegen het coronavirus. Op de website sintjan.com vindt u de meest actuele informatie over een bezoek aan de Sint-Janskerk.

Dit is het zesde symposium in de reeks Bekende Gouwenaars van de Sint-Jan, georganiseerd door de StichtingGoudse Sint-Jan en de Historische Vereniging Die Goude. 

E3Media Invisible Dot

alle concerten en evenementen