Slotviering Gouda750 – verdraagzaamheid

4 september, 17:00 uur

Met medewerking van:
Ds. Kees van den Berg
Ds. David van Veen
Pastoor Dick van Klaveren
Elma de Bock
Gerben Budding
Cantorij | Ars Musica Orkest
Elise Mannah

alle concerten en evenementen