Symposium | Roemruchte Gouwenaars ter zee

zaterdag 30 oktober , 14.00 uur

Roemruchte Gouwenaars ter zee
Admiraal Jan den Haen en kapitein Roemer Vlacq
Het markante Admiraalshuis aan de Turfmarkt werd in de zeventiende en achttiende eeuw bewoond door admiraal Jan den Haen en viceadmiraal Adriaan Roemer Vlacq. Laatstgenoemde was een kleinzoon van Roemer Vlacq, een tijdgenoot van Jan den Haen. In de Hollandse Oorlog die begon in Rampjaar 1672 voeren Den Haen en Vlacq in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam zij aan zij met Michiel de Ruyter bij de bekende zeeslagen van Solebay en Schooneveld.
De Stichting Goudse Sint-Jan en Historische Vereniging Die Goude besteden in een symposium aandacht aan het leven van deze zeevarende Gouwenaars. Omdat de Staten-Generaal weinig zagen in een praalgraf voor Den Haen werd hij sober begraven in de Sint-Janskerk in Gouda, een eenvoudig grafbord herinnert hieraan.
Het leven en werk van deze roemruchte Gouwenaars wordt toegelicht door maritiem historicus dr. Marc van Alphen, tot kort geleden verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Hierbij zal, gelet op het thema van de Maand van de Geschiedenis (Oost/West), speciale aandacht zijn voor de bescherming van de handelsstromen tussen Oost en West-Europa, en voor de expedities van Vlacq naar de Caraïbische Zee.

Vrij toegankelijk met een entreekaartje voor de kerk. Met een Museumkaart, Rotterdampas of Vriendenpas Sint-Jan is de toegang gratis.

Reserveren is niet mogelijk voor dit symposium.
Om het concert bij te kunnen wonen moeten wij vragen om uw Coronapas

Kapitein-ter-zee van administratie b.d. Frank Marcus zal de recente geschiedenis van de Koninklijke Marine toelichten, en daarbij zowel de Koude Oorlog met de communistische Sovjet-Unie als het begin van de eenentwintigste eeuw aan bod laten komen. Zo was de marine eerder dit jaar in het kader van een Europese veiligheidsmissie met Zr.Ms. De Ruyter actief in de Straat van Hormuz.
Na afloop van beide lezingen is er de gelegenheid om een of beide sprekers een vraag te stellen, en om de overeenkomsten en verschillen tussen de beide onderwerpen nader te bespreken.

alle concerten en evenementen