Lunchconcert

3 augustus, 12:00 uur

Andries Bogerd

Andries Bogerd (2003) werd voorbereid op zijn conservatoriumstudie door Yde Raap. In september 2020 startte hij zijn studie bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.

Sinds 2021 studeert hij hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast krijgt hij bijvak piano van Wim Voogd. Masterclasses volgde hij bij Pieter Dirksen, Michel Bouvard, Hayo Boerema en Daan Manneke. 

Als organist is hij verbonden aan diverse Friese kerken.

alle concerten & evenementen