Zaterdagmiddagconcert

15 april, 16:00 uur

Toon Hagen

Het programma bestaat uit werken die te maken hebben met drie thema’s Vrolijk, vertrouwen en het “niet vanzelfsprekende” daarvan. Fantasie nr. 1 is een zeer vrije verwerking van psalm 104 waarin de vreugde om de natuur een grote rol speelt. Het is een bijna overwegend twee stemmig werk waarin motieven uit de melodie worden gebruik. Fantasie nr 2 opent met een inleiding waarin de eerste strofe van de melodie van de paas sequens  “Victimae paschaili laudes “ klinkt. Vervolgens wordt de gehele melodie doorgewerkt. De compositie geeft uiting aan de “niet vanzefsprekendheid”. In de twee koraal bewerkingen van J.S Bach bij “Jesus Christus unser Heiland” is er sprake van een zekere weerbarstigheid (BWV 665) en vertrouwen (BWV 666). Uitbundige vrolijkheid is er helemaal in de G Dur van J.S Bach al is bij Bach de vrolijkheid vrijwel nooit alleen maar vanzelfsprekend.

1 : Fantasie nr 1 “ Morning Dance “                                             Toon Hagen

     ( vrij naar Psalm 104 )

2 : Concerto del Signr.Giuseppe Meck,                                  Johann Gottfried Walther

     appropriato all’ Organo                                                              1684 – 1748

     Adagio, Allegro,Adagio, Allegro

2 : Allein Gott in der Höh sei Ehr                                           Johann Sebastian Bach

     à 2claviers e pédale (BWV 663)                                              1685 – 1750

3 : Fantasie nr 2 “Victimae paschali laudes”                               Toon Hagen

4 : Siciliano   in g                                                                  Johann Sebastian Bach

                                                                                                1685 – 1750

5 a : Jesus Christus unser Heiland                                              ,,     ,,

        sub communione / pedaliter (BWV 665)                      

   b : Jesus Christus unser Heiland 

        alio modo (BWV 666)

6 : Praeludium et Fuga in G                                                          ,,    ,,

       BWV 541)

Toon Hagen begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daar behaalde hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde hij Kerkmuziek aan genoemd conservatorium. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij de aantekening improvisatie. Zijn belangrijkste docenten waren Rienk Jiskoot voor orgel en Bert Matter voor improvisatie.

Toon Hagen is mede-oprichter van het Zwolse orkest Musica Michaelis, een orkest van professionele musici dat in 2008 ontstaan is uit de cantatevieringen. Tot juni 2010 was hij tevens artistiek leider van dit orkest.

Als cantor-organist is hij verbonden aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Hij geeft leiding aan de Michaëlscantorij, die medewerking verleent aan de maandelijkse Michaëlsvieringen in de Grote of Sint- Michaëlskerk en aan het Michaëlscantatekoor dat meewerkt aan de cantatevieringen in deze kerk.
Daarnaast is hij per 1 december 2019 ook als organist verbonden aan de Grote Kerk te Apeldoorn.

Toon Hagen is actief als concert-organist, heeft een privé-orgellespraktijk en is werkzaam als componist van orgel- en kerkmuziek.  Hij geeft zijn composities in eigen beheer uit.  Hij componeerde o.a. motetten, liedbewerkingen voor koor, orgel en orkest, een aantal fantasieën voor orgel voor concertant gebruik, een requiem en een compositie voor 2 piano’s met een tijdsduur van ongeveer 50 minuten. Dit jaar verschijnt deel 1 van het psalmenproject, met voorspelen en zettingen bij alle psalmen.

Zijn orgelspel is inmiddels op een zevental cd’s vastgelegd. In 2013 verscheen een opname van Canto Ostinato van Simeon ten Holt, in een bewerking voor orgel, opgenomen op het Schnitgerorgel in Zwolle.

alle concerten & evenementen