Aanwijzingen gebruik Moreau-orgel & orgelrepetities

Aanwijzingen gebruik Moreau-orgel

Na verschillende groot onderhoudsfasen waarin klankherstel heeft plaatsgevonden en het unieke Moreau-orgel zijn oude luister heeft herwonnen, houdt Orgelmakerij Reil zich momenteel bezig met o.a. de speel- en registermechaniek van dit instrument. Dit betreft voornamelijk de koppels en de sleepgang als gevolg van slijtage.

We vragen u daarom van onderstaande aandachtspunten nauwkeurig kennis te nemen en professioneel met deze informatie om te gaan, zodat het orgel en uw spel optimaal tot zijn recht komt. Een onjuist gebruik kan namelijk de indruk wekken dat het orgel ontstemd zou zijn of dat er windproblemen zouden zijn, hetgeen geenszins het geval is. Het inachtnemen van onderstaande punten zal voor u (en uw registranten) een kleine moeite zijn en u bovendien niet of nauwelijks belemmeren in uw spel. Het zal duidelijk zijn dat deze problemen van tijdelijk aard zijn. 

Koppels

 • Bij grote akkoorden (bijv. Reger c.s.) in plenum-registraties kan het voorkomen dat de drukkoppel (dus vanaf het Hoofdwerk) in de baskant problemen geeft. In de meeste gevallen kunt u dan de trekkoppel (vanaf het Rugwerk) gebruiken die dit probleem niet heeft.
 • Onder invloed van buitengewone klimatologische omstandigheden zou het in de huidige staat op enig moment zo kunnen zijn dat de trekkoppel (bij gekoppeld spel vanaf het Rugwerk), bij grote registraties, niet overal optimaal doorkoppelt. In dat geval vragen wij u om de drukkoppel te gebruiken en dus vanaf het Hoofdwerk te spelen.
 • Als u drie klavieren koppelt dan altijd vanaf het Hoofdwerk spelen.
 • Als u Hoofdwerk-Rugwerk koppelt (drukkoppel of trekkoppel) dan altijd beide pedaalkoppels gebruiken.
 • Het is momenteel niet mogelijk om in plenum-registraties met drie gekoppelde klavieren manualiter in het groot octaaf te spelen (dus wel d.m.v. de pedaalkoppel). Met twee gekoppelde klavieren gaat dit probleemloos.

Slepen

 • Wij vragen u en uw registranten nadrukkelijk te controleren of de slepen van de registers volledig openstaan (dus registerknoppen goed uittrekken) . Te langzaam en half opentrekken is direct hoorbaar in de stemming. Extra attentie bij snelle registratie wisselingen. (Wees extra alert bij de registerknoppen van Bovenwerk en Pedaal aan de rechterzijde van de klaviatuur: m.n. Prestant 8’ en Nasard 3’ van het Bovenwerk, alsmede Wijdgedekt 8’ van het pedaal. Deze laatstgenoemde moet in goed opengetrokken stand een beetje naar boven gericht staan.

Buiten werking

 • De tremulant Rugwerk en de zwelkast zijn momenteel niet bruikbaar (buiten werking gesteld).

Echotrompet 8’ Bovenwerk

 • Wij vragen u op de dag van het concert te controleren of de sleepgang van de Echotrompet dusdanig is dat deze bij gekoppeld spel functioneert, zodat u vooraf hiermee rekening kunt houden.

Prestanten 16’

 • Er wordt gewerkt aan de Prestanten 16’. Wij adviseren u de Prestant 16’ van het pedaal altijd samen te gebruiken met de Subbas 16’. Indien nodig in combinatie met de Bourdon 16’ van het Rugwerk.

Als u bij de voorbereidingen van uw concert problemen ervaart of vragen heeft t.a.v. bovenstaande onderwerpen vragen wij u direct contact op te nemen met de hoofdorganist van de Sint-Jan.

deze ruimte is gereserveerd voor de registeropstelling hoofdorgel

Spelregels orgelrepetities

De Sint-Jan en de wereldberoemde Goudse Glazen ontvangen jaarlijks ruim 60.000 bezoekers, die vanwege de inkomsten uit entree (€ 7,50) van essentieel belang zijn voor het beheer en behoud van de kerk en de orgels. Het is onze ervaring dat bezoekers het over het algemeen positief waarderen wanneer op een van de orgels wordt gespeeld. Beneden in de kerk staat permanent een LCD scherm, waarop de speeltafel van het Moreau-orgel in beeld wordt gebracht: bijna altijd staan er bezoekers te luisteren en te kijken als er wordt gespeeld.

Voor het verhaal van de kerk, de glazen en de orgels maken de meeste bezoekers gebruik van de audiotour. Wanneer er luid op het Moreau-orgel wordt gespeeld, is het voor bezoekers onmogelijk om de audiotour te kunnen verstaan. Ook is het belangrijk dat bezoekers met elkaar en met de medewerkers en rondleiders van de Sint-Jan kunnen praten. Dit betekent niet dat er nooit luid op het orgel kan worden gespeeld, maar wel dat dit niet te langdurig mag zijn. We hanteren daarom de onderstaande richtlijnen:  

 • Langdurig luid orgelspel is alleen mogelijk buiten openingstijden, dus voor 09.00 uur of na 17.00 uur. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via info@sintjan.com. Voor de organisten van de Zaterdagmiddagserie is voor een eenmalige repetitie buiten openingstijden een reiskostenvergoeding beschikbaar van € 0,19 per kilometer: hiervoor kunt u een factuur in PDF mailen naar facturen@sintjan.com.
 • Repeteert u wel tijdens openingstijden dan vragen wij u om de volgende punten in acht nemen:
  • Tijdens studie en registranten-repetitie luide en mindere luide stukken afwisselen en luide stukken niet onnodig uitspelen of zoveel mogelijk alleen de overgangen repeteren.
  • Voor de registranten-repetitie kan een blok van 20 minuten worden afgesproken waarin u geen rekening hoeft te houden met bovenstaande punten. ​Graag tijdig afspreken via info@sintjan.com. De vrijwilligers in de museumwinkel zullen dit dan communiceren met de bezoekers.
 • Rondleidingen en orgelrepetities worden in de planning waar mogelijk van elkaar gescheiden. Wanneer dit niet lukt wordt om uw medewerking gevraagd om tijdens (een deel van) de rondleiding in kleine registraties te spelen, of om bijvoorbeeld een koffiemoment in te lassen. Gratis muntjes voor de koffieautomaat zijn beschikbaar bij de balie van de museumwinkel.