KORT NIEUWS

Sterke groei bezoekersaantallen
De eerste acht maanden van 2018 hebben we al 40.000 bezoekers mogen ontvangen, een stijging van 37% ten opzichte van vorig jaar. Voor een belangrijk deel is dit te danken aan de invoering van de museumkaart, maar ook het aantal bezoekers uit het buitenland laat dit jaar een stijging zien: tijdens de zomervakantie komt meer dan de helft van onze bezoekers uit het buitenland.
Ook hebben meer dan 25.000 bezoekers gebruik gemaakt van de nieuwe audiotour, die in samenwerking met Museum Catharijneconvent is ontwikkeld. De audiotour is sinds dit jaar bij de entreeprijs inbegrepen en is te beluisteren in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Later dit jaar zullen Spaans en Italiaans worden toegevoegd.

Vaste expositie
Op dit moment wordt gewerkt aan het vervangen van de vaste expositie over de Sint-Jan en de glazen. Direct na binnenkomst wordt de bezoeker in vogelvlucht langs de belangrijkste thema’s van de Sint-Jan geleid: een introductie van Johannes de Doper en Jezus, de bouwgeschiedenis, 80-jarige oorlog, het ambacht van glazenier en interviews met leden van de Sint-Jansgemeente over wat het geloof en de Sint-Jan voor hen betekenen.Verder zal in de Van Beverninghkapel, de voormalige museumwinkel, een studiezaal worden ingericht en aan de noordzijde van de museumwinkel een koffiecorner met een grote tafel waarop de cartons digitaal worden geprojecteerd.

Wapenglas in restauratie

Op dit moment ontbreekt een van de wapenglazen in de Sint-Jan, om precies te zijn glas nummer zesendertig. De stukken ervan liggen in een restauratieatelier in Den Bosch te wachten op de besluitvorming van Monumentenzorg en Kerkbeheer hoe het glas teruggeplaatst gaat worden. Als dat bekend is, wordt het glas opnieuw in het lood gezet en daarna kan het hele paneel terug in de sponning.

Er verschenen opeens witte strepen tussen de glasstukken, op de plaats waar je de oude vertrouwde zwarte loodstrippen zou verwachten. Achteraf bleek dat er een windroede van het glas verdwenen was. De wind- of bindroede is een metalen staaf, waar het glaspaneel met bindloodjes omheen gebonden wordt. Dat geeft stevigheid tegen winddruk en -zuiging. En voorkomt uitzakken en uitbollen van het glas. Precies wat er gebeurde zònder die roede. Vandaar ook de witte spleten. Het lood zakte uit, het glas kwam los te zitten. Een gevaarlijke situatie, omdat het glas naar beneden kan vallen. De restaurateur heeft zich met een hoogwerker naar het glas toe gemanoeuvreerd om de stukken er uit te kunnen nemen om ze in het atelier weer netjes tot een geheel te maken.