Wapen & Nieuwe glazen

Glazen 1a, 1b, 1c.

Mozaiekglazen, 1933.

Deze glazen zijn samengesteld uit glasscherven, die bij restauraties in de 17e en 18e eeuw waren overgebleven, zij bevatten geen bepaalde voorstellingen.

Glas 11.

Geboorte van Johannes.

De verschillende gebeurtenissen na de geboorte van Johannes zijn in één tafereel verenigd. Op de achtergrond Zacharias en de verzorging van de moeder Elisabeth, op de voorgrond een wasbekken met het kind. De schenker van het glas, geboren in Gouda, was een jeugdvriend van Erasmus. De vier erfgenamen van Lethmaet staan rechts onder afgebeeld.

Schenker: gelegateerd door Herman Lethmaet, deken van St. Marie te Utrecht.

Tekenaar: Lambert van Noort, Antwerpen.

Glazeniers: Digman Meynaert en Hans Scrivers, Antwerpen, 1562.

 Glas 20.

Mozaïekglazen 1933.

Dit zijn de twee laatste ramen van de kooromgang, ze werden samengesteld uit glasscherven, overgebleven bij oude restauraties.

 Glas 21.

Mozaïekglazen 1933.

Dit zijn de twee laatste ramen van de kooromgang, ze werden samengesteld uit glasscherven, overgebleven bij oude restauraties.

 Glas 28c.

Herbouw van de tempel.

Te midden van de tempelopbouw staan de opdrachtgevers, de bouwmeester en de bezige vaklieden. Ook dit glas werd opgedragen aan allen die bijdroegen in de kosten van herstel.

Schenkers:
degenen die vóór 1920 hebben bijgedragen in de kosten van de restauratie van de glazen 1901 – 1936.

Tekenaar:
H. Veldhuis, Delft.

Glazenier:
L. J. Knoll, Delft, 1920.

 Glas 28b.

het Wapenraam.

Dit glas is een gedenkraam met wapens van hen die bij droegen aan het fonds tot herstel van de glazen.

Schenkers:
degenen die na 1920 hebben bijgedragen in de kosten van de glazenrestauratie 1901 – 1936.

Tekenaar:
D. Boode, Delft.

Glazenier:
L. J. Knoll, Delft, 1935.

 Glas 28c.

Herbouw van de tempel.

Te midden van de tempelopbouw staan de opdrachtgevers, de bouwmeester en de bezige vaklieden. Ook dit glas werd opgedragen aan allen die bijdroegen in de kosten van herstel.

Schenkers:
degenen die vóór 1920 hebben bijgedragen in de kosten van de restauratie van de glazen 1901 – 1936.

Tekenaar:
H. Veldhuis, Delft.

Glazenier:
L. J. Knoll, Delft, 1920.

Glas 32 – 44.

Wapenramen.

Hoog in de dwarsbeuk, het middenschip en het torenportaal vinden we dertien maal het wapen van de stad Gouda. In 1593 werden twaalf stuks vanwege de stad Gouda aangebracht, vervaardigd door de Goudse glazeniers Jacob Cornelisz. Caen, Jasper Gielisz. en Cornelis Leunisz. De naam van de glazenier van glas 40 in de toren kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar volgens overlevering is het geschilderd door Adriaen Gerritsz. de Vrije.

txt-logotxt-logotxt-logo

txt-logo

txt-logotxt-logo