Symposium over Poppius

Het symposium over een bekende Nederlander met een bijzondere band met de Sint-Janskerk staat in 2019 in het teken van Eduard Poppius. Deze West-Friese predikant kwam in 1607 naar Gouda en was een prominent aanhanger van Jacobus Arminius. Toen de Synode van Dordrecht in het nadeel van de remonstranten besloot werd Poppius verbannen. Hij was evenwel snel weer in Gouda, waar hij veel schreef over zijn remonstrantse gedachtegoed. In 1623 werd hij gearresteerd, en hij overleed kort daarna in gevangenschap op Slot Loevestein.
Tijdens het symposium wordt eveneens de verbinding met het heden gezocht.