Goudse Glazenlezing

zaterdag 2 oktober, 13.00 uur

KUNST EN KATHOLIEKE VERNIEUWING AAN DE VOORAVOND VAN DE NEDERLANDSE OPSTAND

door prof. dr. Xander van Eck

Op zaterdag 2 oktober wordt in de Sint-Jan de Goudse Glazenlezing gehouden. In deze jaarlijkse lezing worden de beroemde gebrandschilderde glas-in-lood ramen van de kerk steeds vanuit een ander gezichtspuntpunt belicht.

Dit jaar zal de lezing worden verzorgd door prof. dr. Xander van Eck, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de faculteit Beeldende Kunst en Design van Izmir University of Economics. Hij zal deze middag toelichten hoe protestants Gouda zich de katholieke glazen toe-eigende. Tevens zal de lezing de officiële presentatie zijn van zijn nieuw verschenen boek ‘The Gouda Windows (1552-1572) Art and Catholic Renewal on the Eve of the Dutch Revolt’

Gouda is terecht trots op de Goudse Glazen, en het gegeven dat de meeste werden gemaakt voor katholieke opdrachtgevers is nu iets waar niemand meer van wakker ligt. Maar het blijft toch verwonderlijk dat ze de beeldenstorm en de daaropvolgende periode van de Opstand en de Tachtigjarige Oorlog ongeschonden hebben overleefd.

Xander van Eck zal in zijn lezing laten zien dat het nieuwe protestantse stadsbestuur en de kerkelijke gemeente zich wel degelijk ongemakkelijk moeten hebben gevoeld bij sommige aspecten van het overgeërfde kunstbezit, getuige een reeks ingrepen aan het eind van de zestiende en in de zeventiende eeuw.

€ 9,00 – volwassen
€ 5,25 – 13 t/m 17 jaar, CJP en collegekaart
Vrienden van de Sint-Jan, Museumkaart-, Rotterdampas- en ICOM-pashouders hebben gratis toegang.
Met uw Vriendenpas kunt u één introducee meenemen. U kunt zich ook nog ter plekke aanmelden als Vriend van de Sint-Jan
Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor deze bijeenkomst.

Programma

13:00   ontvangst met koffie en thee

13:30   opening door Marijke Heslenfeld, voorzitter Stichting Goudse Sint-Jan

13:35   aanvang lezing prof. dr. Xander van Eck. Vanwege onderwijsverplichtingen in Izmir zal de lezing eerder worden opgenomen en via een groot scherm in de koorkerk zijn te volgen. Voor de vragen en antwoorden wordt gebruik gemaakt van videoconferencing

14:30   muzikaal intermezzo: katholieke en protestantse liederen rond De Opstand

14:45   toetreding van de Sint-Jan tot het netwerk van de Canon van Nederland: Teus Eenkhoorn, directeur-bestuurder van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, overhandigt het canonschildje aan Jaap van Rijn, directeur Stichting Goudse Sint-Jan

15:00   receptie

16:00   zaterdagmiddagconcert door het duo INGUZ met muziek van Bach, Grieg en Elgar

U kunt zich hier aanmelden voor de Goudse Glazenlezing

alle concerten en evenementen