.

Orgelbespeling voor amateurs

Amateur-organisten

Amateur-organisten zijn van harte welkom om op afspraak het Moreau-orgel te bespelen. Je wordt ontvangen door een van de leden van de muziekcommissie, die je kort wegwijs maakt op het orgel, waarna je zelf achter de speeltafel plaats kunt nemen.

We vragen voor het eerste uur spelen een vergoeding van € 49,50 en voor ieder volgend uur € 39,50. De opbrengsten worden aangewend voor het behoud van het hoofdorgel in de Sint-Jan.

Het maken van opnamen in beeld en geluid is alleen voor privédoeleinden toegestaan, niet voor verspreiding aan derden (zoals plaatsing op social media).

Voor meer informatie en om te reserveren kan contact opgenomen worden met het bureau van de stichting Goudse Sint-Jan via info@sintjan.com of 0182-512 684.