Gebruik van deze site

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website’s sintjan.com, sintjan.com, broederschapsintjan.nl en winterfairgouda.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Stichting Goudse Sint-Jan zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Goudse Sint-Jan  garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stichting Goudse Sint-Jan  wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Google Privacy & Terms (Cookiebeleid)

De website van de Sint-Jan maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer worden opgeslagen wanneer je een van onze websites bezoekt. Cookies kunnen gebruikt worden voor gepersonaliseerde advertenties, om hier meer over te lezen bekijk de Google Privacy & Terms. Je kunt de plaatsing van cookies uitschakelen via de instellingen van je browser. Niemand kan dan nog cookies op je computer plaatsen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van onze websites.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Stichting Goudse Sint-Jan  links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Stichting Goudse Sint-Jan aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting Goudse Sint-Jan  niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Stichting Goudse Sint-Jan  behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Goudse Sint-Jan of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Stichting Goudse Sint-Jan  behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te kunnen wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Huisregels

De Sint-Jan met de prachtige Goudse Glazen is al 800 jaar de plaats van samenkomst van christenen. U bent, ook als gast, van harte welkom om een kerkdienst bij te wonen. Kerkdiensten zijn vrij toegankelijk. Behalve tijdens kerkdiensten is de Sint-Jan onder beheer van de Stichting Goudse Sint-Jan van maandag t/m zaterdag geopend voor museaal bezoek, voor concerten en andere evenementen. Om de kerk dan te bezichtigen wordt een toegangsprijs gevraagd.

Lees de bezoekersvoorwaarden >