.

Giften en legaten

Schenken

Iedere gift is meer dan welkom. Er zijn allerlei bestemmingen denkbaar om uw gift passend te besteden. En ook zijn er aantrekkelijke fiscale mogelijkheden waarover wij graag met u verder praten, zoals een periodieke schenking.

Nalaten

U kunt ook bij testament de Sint-Jan tot erfgenaam benoemen, of een legaat nalaten in de vorm van een specifiek bedrag of voor een specifiek doel.

ANBI

De Stichting Goudse Sint-Jan is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften van de inkomstenbelasting af te trekken. De Sint-Jan zelf hoeft over schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen geen erfbelasting te betalen. Daarnaast is de Stichting Goudse Sint-Jan een Culturele Instelling, wat betekent dat een schenking op grond van de Geefwet extra belastingvoordeel oplevert.

Contactgegevens

Stichting Goudse Sint-Jan
Achter de Kerk 2
2801 JW Gouda

Telefoon: 0182-512684

E-mail: info(@)sintjan.com

Bankrekening: NL93 INGB 0000381399

Kamer van Koophandel nummer: 41172481

RSIN: 804110232