Organisatie en Missie

Missie

De missie van de Stichting Goudse Sint-Jan is het ontsluiten van de religieuze, esthetische, culturele en historische elementen in de Sint-Jan met als doel dat iedere bezoeker de ruimte ervaart zich aan dit erfgoed te verbinden. De opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend voor het beheer en behoud van het monumentale kerkgebouw en de museale collectie bestaande uit de 72 gebrandschilderde ramen (de Goudse Glazen), de bijbehorende ontwerptekeningen (de cartons) en de inventaris.

 

Geregistreerd museum

De Stichting Goudse Sint-Jan is opgenomen in het Museumregister Nederland. De Stichting Goudse Sint-Jan hanteert als uitgangspunt voor het museaal handelen de ICOM museumdefinitie:
“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

Culturele ANBI

De Stichting Goudse Sint-Jan staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om een culturele instelling als de Stichting Goudse Sint-Jan financieel te ondersteunen. Meer informatie over de Geefwet is te vinden op https://anbi.nl/culturele-anbi/

Beleid

Beleidsplan

 

Medewerkers en bestuur

Jaap van Rijn – directeur 
Corella Verbeek – officemanager 
Winnie Verbeek – conservator en educator 
Esther ter Reehorst – sales en catering 
Gerben Budding – curator muziek 
Xander de Rooij – marketing en communicatie 

Het bestuur van de Stichting Goudse Sint-Jan bestaat uit:
voorzitter – vacant
Willemieke de Jong – secretaris 
Kees Verhoef – penningmeester 
Frans de Leede

De stichting Goudse Sint-Jan past de Governance Code Cultuur toe. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Verantwoording

Jaarrekening 2020
Jaaroverzicht activiteiten 2019

 

Contactgegevens

Stichting Goudse Sint-Jan
Achter de Kerk 2
2801 JW Gouda

Telefoon: 0182-512684
E-mail: info@sintjan.com

Bankrekening: NL93 INGB 0000381399
Kamer van Koophandel: 41172481
RSIN: 804110232