19 december, 20:00 uur

Terdege Kerstconcert

Terdege organiseert D.V. dinsdag 19 december een kerstconcert in de Sint-Jan in Gouda. Het thema is ‘Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid’ (Jesaja 25:9b).

Musici

  • Martin Mans
  • Martin Zonneberg
  • Urker Mans Formatie
  • Hendrik van Veen
  • Ars Musica
  • Boudewijn Zwart, kamercarillon

Meditatie

Ds. J. Joppe

alle concerten & evenementen