We hebben uw steun hard nodig!

Wie de Sint-Jan inloopt valt stil bij het zien van de majestueuze ruimte met de 72 wereldberoemde gebrandschilderde ramen. Helaas zijn de Goudse Glazen vanwege de maatregelen tegen het coronavirus tenminste tot 1 maart niet de bewonderen.

Hierdoor zijn ook de inkomsten uit entree en zaalverhuur weggevallen, die samen met de donaties van de Vrienden van de Sint-Jan de enige inkomsten zijn. Om de Sint-Jan en de wereldberoemde Goudse Glazen voor toekomstige generaties te behouden, is uw steun hard nodig. Uw bijdrage, groot of klein, is bijzonder welkom!

U kunt ons steunen door ook Vriend van de Sint-Jan te worden, of met een eenmalige donatie via de onderstaande button of
via rekeningnummer NL93 INGB 0000 3813 99 op naam van Stichting Goudse Sint-Jan.