Organisatie en Missie Stichting Goudse Sint-Jan

Missie

De missie van de Stichting Goudse Sint-Jan is het ontsluiten van de culturele, religieuze, esthetische en historische elementen in de Sint-Jan met als doel dat iedere bezoeker de ruimte ervaart zich aan dit erfgoed te verbinden. De opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend voor het beheer en behoud van het monumentale kerkgebouw en de museale collectie bestaande uit de 72 gebrandschilderde ramen (de Goudse Glazen), de bijbehorende ontwerptekeningen (de cartons) en de inventaris.

 

Geregistreerd museum

De Stichting Goudse Sint-Jan is opgenomen in het Museumregister Nederland. De Stichting Goudse Sint-Jan hanteert als uitgangspunt voor het museaal handelen de ICOM museumdefinitie:
“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

Culturele ANBI

De Stichting Goudse Sint-Jan staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om een culturele instelling als de Stichting Goudse Sint-Jan financieel te ondersteunen. Meer informatie over de Geefwet is te vinden op https://anbi.nl/culturele-anbi/

 U kunt hier het standaardformulier publicatieplicht downloaden.

Beleid

Beleidsplan 2019-2022 klik hier

Medewerkers en bestuursleden

Jaap van Rijn – directeur ( directeur(a)sintjan.com )
Corella Verbeek – officemanager ( info(a)sintjan.com )
Winnie Verbeek – conservator en educatie ( conservator(a)sintjan.com )
Christiaan van der Linden – beheerder ( beheerder(a)sintjan.com )
Gerben Budding – curator muziek (curator_muziek(a)sintjan.com
Xander de Rooij – marketing ( marketing(a)sintjan.com )


Het bestuur van Stichting Goudse Sint-Jan is als volgt samengesteld:
Marijke Heslenfeld – voorzitter ( voorzitter(@)sintjan.com ) Aftredend januari 2023, herkiesbaar.
Gerard Schotanus – secretaris ( secretaris(a)sintjan.com ) Aftredend december 2022, niet herkiesbaar.
Gert van den Brink – penningmeester ( penningmeester(a)sintjan.com ) Aftredend oktober 2022, herkiesbaar.

De Stichting Goudse Sint-Jan past de Governance Code Cultuur toe. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Plannen

Activiteitenplan 2021 klik hier

Verantwoording

Jaarrekening 2020  klik hier

Jaaroverzicht activiteiten 2019  klik hier

Contactgegevens

Stichting Goudse Sint-Jan
Achter de Kerk 2
2801 JW Gouda

Telefoon: 0182-512684

E-mail: info@sintjan.com

Bankrekening: NL93 INGB 0000381399

Kamer van Koophandel nummer: 41172481

RSIN: 804110232