Restauratie Sint-Janskerk bijna klaar

 mei 2015

Tekst: Vereniging die Goude

De ogen van Jan Zuurmond stralen als hij zijn verhaal doet over de restauratie van de Sint-Jan. Ook al is hij vorig jaar gepensioneerd, voor een meer dan 40-urige werkweek draait hij in zijn functie als kerkrentmeester van o.a. de Sint-Jan zijn hand niet om.

In zijn vorige beroep was hij projectmanager bij een Haags ingenieursbureau en heeft hij veel ervaring opgedaan met bouw en verbouw van grote projecten.

De messing vloer van het koor van de Sint-Jan in Gouda is ontworpen door Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort. | Foto: Harry Anders

“Het einde van de restauratie van de Sint-Jan komt in zicht”, vertelt Jan Zuurmond in een gesprek op 30 maart jl.. De voorbereidingen begonnen in 2004, nadat er een lichte verzakking van de kolommen van het hoogkoor geconstateerd was. Ofschoon het eerste plan draaide om herstel van vier kolommen, werd later toch besloten het gehele koor aan te pakken. Met een toegezegde provinciale subsidie van 50 % en voor de andere helft met ingezameld geld van sponsors kon men uiteindelijk aan de slag. De 13 meter lange houten lange palen die in 1900 aan weerszijden van de zuilen waren aangebracht, zijn van hun zware last bevrijd door betonnen palen van 16 meter. Die nieuwe palen zijn met elkaar verbonden door stalen balken.

Verrassend waren de vondsten van een grote hoeveelheid menselijke botten en natuurlijk de vondst van de grafkelder van de burgemeestersfamilie Van Rietveld. De resten van de familie zijn nog in onderzoek en zullen in een aparte kelder aan de noordkant van het koor worden teruggelegd. “Alle overige gevonden botten zijn onder de nieuwe vloer geordend opgeborgen. Dat is wel een grote tegenstelling tot de situatie in 1900”, zo licht Jan Zuurmond toe. In die tijd werden rond de zuilen gaten gegraven om de houten palen aan te brengen. De gevonden menselijke beenderen werden zonder pardon in de gaten teruggestort. De nieuwe vloer wordt op moderne wijze verwarmd en wordt afgedekt met koperen plaatjes. De houten schotten rond het koor zullen verrijdbaar zijn. Het nieuwe hoogkoor zal op die manier de mogelijkheid geven aan 600 mensen concerten bij te wonen.

Voor Jan Zuurmond zal een omvangrijke klus begin juni met een feestelijke opening ten einde komen. Hij is één van de sprekers tijdens de 10e Waterconferentie op donderdag 18 juni 2015 in de Sint-Jan. (PvH)

alle concerten en evenementen